Projecten

Netten Wateradvies is begonnen in 2022. Hieronder staat een overzicht van projecten waarin de afgelopen jaren kennis en ervaring is opgedaan:

 • Data op orde (procesbegeleiding en gegevensbeheer)
 • GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW)
 • Afvalwaterstructuurplan
 • Waterhuishoudkundig plan
 • Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) / Basisrioleringplan (BRP)
 • Klimaatstresstest extreme neerslag
 • Water- en Rioleringsplan (WRP/vGRP)
 • Advies bovengrondse inrichting
 • Toetsing en optimalisatie stedenbouwkundig ontwerp op extreme neerslag
 • Stelseloptimalisatie
 • Maatregel-effectstudie wateroverlast
 • Capaciteitsberekening (gemaal, berging)
 • Opstellen en toetsen rioolontwerp woonwijk (hemelwater en afvalwater)
 • Interim beleidsmedewerker water en riolering
 • Opstellen PvE bij aanbestedingen m.b.t. hydraulische berekeningen
 • Opstellen afkoppelplan
 • Meten en monitoren in de riolering
 • Raadspresentatie
 • Docent voor o.a. Stichting Wateropleidingen
Thema:  Overlay door  Kaira ยท Netten Wateradvies 2022