Netten Wateradvies is een kleinschalig adviesbureau op het gebied van stedelijk water en gegevensbeheer voor gemeenten, waterschappen, aannemers, gebiedsontwikkelaars en particulieren. Netten Wateradvies levert kwalitatief hoogwaardig advies dat is afgestemd op de klantbehoefte. De klant ontzorgen, verder helpen en toekomstgericht advies te leveren zijn mijn doelen. Met een combinatie van vakinhoudelijke kennis, jarenlange ervaring, duidelijke communicatie en persoonlijk contact draagt Netten Wateradvies bij aan een betere wereld. Spreken we elkaar snel?

Termen: stedelijk water, riolering, gegevensbeheer, data op orde, wateroverlast, gwsw, advies

Thema:  Overlay door  Kaira ยท Netten Wateradvies 2022