Privacy

Netten Wateradvies voldoet als volgt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. Enkel verwerken van de noodzakelijke persoonsgegevens (voor facturatie en contact t.b.v. dienstverlening)
 2. Dit wordt gedaan op basis van één of beide van de volgende grondslagen:
  1. Toestemming van de persoon
  2. Om een overeenkomst uit te voeren
 3. Uitvoeren van privacyrechten door betrokkenen is mogelijk (inzien, aanpassen en verwijderen)
 4. Up to date houden van het verwerkingsregister
 5. Uitvoeren van een Data Protection Impact Assesment (DPIA)
 6. Toepassen van privacy by design & default
  1. By design: Bij het vormgeven van diensten zorgt Netten Wateradvies ervoor dat de persoonsgegevens goed beschermd worden, conform punt 1. De gegevens worden bewaard met een oneindige termijn, omdat er een mogelijkheid is om vervolgwerk voor een klant te doen.
  2. By default: Het nemen van technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat punt 1 kan worden uitgevoerd
 7. Aanstellen van een functionaris gegevensverwerking (FG = Jordie Netten)
 8. Voorbereid zijn op een datalek.
  1. Een datalek wordt door FG binnen 72 uur gemeld bij het ‘Meldloket datalekken’ van de Autoriteit Persoonsgegevens
  2. De betrokkenen worden door FG binnen 72 uur geïnformeerd

Ad. 5 Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s in kaart te brengen en om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Deze is enkel verplicht wanneer de gegevensverwerking een hoog privacyrisico oplevert. Dit is niet het geval voor Netten Wateradvies. Wel worden noodzakelijke beveiligingsmaatregelen getroffen bij de opslag van gegevens.

Netten Wateradvies deelt enkel uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor meer informatie over het privacybeleid of melding maken van (mogelijk) misbruik of datalek neem je contact op via info@netten-wateradvies.nl .

Thema:  Overlay door  Kaira · Netten Wateradvies 2022