Diensten

Netten Wateradvies geeft advies, sparring en ondersteuning op projectbasis of op basis van detachering.

Mocht je gewoon een concrete (onderzoeks-)vraag hebben, dan zal deze waarschijnlijk op projectbasis worden beantwoord. In de offerte wordt het doel, het resultaat en het plan van aanpak beschreven, voorzien van een tijds- en kostenraming. Na opdrachtverstrekking wordt het project conform (eventueel tussentijds bijgestelde) afspraken uitgevoerd. Tot slot wordt het project opgeleverd.

Maar wellicht is er bij jouw organisatie meer behoefte aan tijdelijke ondersteuning of het gebied van stedelijk water, bijvoorbeeld als tijdelijke invulling bij een openstaande vacature, langdurig verlof of andere capaciteitsproblemen. Ook kan een tijdelijke uitbreiding van jouw team met ‘extra handjes’, expertise of projectleiding jou misschien helpen. Daarom werkt Netten Wateradvies ook op basis van detachering. Voordelen van deze samenwerking is dat de inzet flexibel is, er enkel wordt gefactureerd op basis van daadwerkelijk gemaakte tijd én dat de lijntjes nog korter zijn.

Thema:  Overlay door  Kaira · Netten Wateradvies 2022