Algemene voorwaarden

Netten Wateradvies maakt voor de algemene voorwaarden gebruik van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, zie ook de toelichting daarop). De DNR 2011 is opgesteld door BNA (Branchevereniging Nederlandse Architecten) en NLIngenieurs (Branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus.

Thema:  Overlay door  Kaira ยท Netten Wateradvies 2022